วิสัยทัศน์

เจ๊พรปักษ์ใต้ (ซีฟู้ด) ระยอง เรารักการให้บริการอาหารทะเล ด้านรสชาติ ด้านความสด  

 

 

พันธกิจ

ปรุงแต่งอาหารด้วยความใส่ใจ ใส่วัตถุดิบมหาศาลทุกจานเพื่อเลิศรส ทุกรายการต้องอร่อยด้วยตำรับ